Ons project

WELCOMING SPACES onderzoekt nieuwe wegen voor het samengaan van twee beleidsmatige uitdagingen: hoe kun je Europese krimpregio’s er weer bovenop helpen en tegelijkertijd bijdragen aan de vestiging van migranten van buiten de EU op plekken waar ze tot hun recht komen. Een ‘Welcoming Space’ is een lokaal initiatief om migranten aan te trekken en de regio te revitaliseren.

Het doel van ‘Welcoming Spaces’ is het creëren van een platform dat dergelijke voorbeelden zichtbaar maakt en dat beleidsmakers en onderzoekers in staat stelt te leren van geslaagde én mislukte initiatieven, tegen diverse geografische, politieke en maatschappelijke achtergronden.

Met revitalisering worden de processen bedoeld die krimpregio’s weer meer leefbaar en duurzaam maken. Het gaat er daarbij omdat ze mensen de mogelijkheden geven hun leven vorm te geven zoals zij dat waarderen en nastreven. Daarbij moet er toegang zijn tot verschillende vormen van kapitaal en mensenrechten. Succesvolle revitalisering omvat economische leefbaarheid, sociaal welzijn en politieke stabiliteit.

Onze hoofdaanname is dat revitalisering plaatsvindt tussen actoren die wonen en werken en krimpregio’s en dat het kan worden verklaard door: de geografische context and positionaliteit, de institutionele context, inclusief beleids- en governance arrangementen, discours en representatie, inclusief de publieke opinie en media en de agency van local-migrant verbonden.

Ons startpunt ligt bij bestaande voorbeelden van ‘welcoming spaces’ in regio’s van Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en Polen. Deze ‘welcoming spaces’ bestaan al in sommige plaatsen, maar zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld en liggen verspreid over de verschillende Europese regio’s. Zulke initiatieven voor het creëren van ‘welcoming spaces’ en het initiëren van nieuwe typen van overheid-burger-migrant verbonden zijn vaak opgezet door lokale bewoners maar kunnen evenwel de uitkomst zijn van initiatieven van overheden, grassroots organisaties, NGOs of bedrijven, al dan niet opgezet door migranten of geleid door migranten.

Aangezien de meeste initiatieven op lokaal schaalniveau plaatsvinden, ze erg verspreid zijn en politiek gevoelig liggen, blijven veel ‘welcoming spaces’ onder de radar. De mogelijkheden voor het opschalen of uitbreiden van zulke initiatieven zijn daarom onderbelicht. Hierop zal ons vierjarig WELCOMING SPACES project ingaan, waarbij het wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie.